Jak przestać się bać zmiany?

Jak przestać się bać zmiany?

– Co sprawia, że odczuwamy lęk przed zmianami? – Przez jakie fazy należy przejść w trakcie zmiany, by zmniejszyć poziom lęku i stresu? – Jak skutecznie przeprowadzić proces transformacji w organizacji? Każdy menedżer zna takie sytuacje, kiedy nagle...