• Jaką rolę odgrywają emocje w naszym życiu?
  • Dlaczego zrozumienie emocji jest tak ważne w zarządzaniu?
  • Jakie są metody kontrolowania emocji i dlaczego każdy menedżer powinien je znać?

Zarządzanie to ciągła interakcja z innymi osobami. Naturalne jest więc, że dochodzić będzie do wymiany zdań, poglądów i punktów widzenia na daną sprawę. Jak powiedziała Karl Gustaw Jung: „Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych: jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja, obie ulegają zmianie”.

Każdy ma unikalną osobowość i w indywidualny sposób interpretuje sytuacje, które go spotykają, dlatego nieuniknione jest, że tym doświadczeniom będą towarzyszyły bardzo silne emocje. Co jakiś czas każdy zadaje sobie pytanie o to, jak sobie radzić z emocjami, będąc menedżerem. Jest wiele poradników i książek na temat kontroli emocji, a mimo to wciąż mamy problemy z ich odczytywaniem, rozumieniem i prawidłową komunikacją. Jak okiełznać coś, co jest nieuchwytne, niezrozumiałe, subiektywne i często nieświadome?

Emocje odgrywają swoją rolę

Należy zacząć od uświadomienia sobie, jaką rolę odgrywają emocje w naszym życiu. Towarzyszą nam na co dzień. Nie ma na świecie człowieka, który by nie odczuwał emocji. Wszystko, co robimy, wzbudza w nas pewien stan, przez co wpadamy w: radość, smutek, strach, ciekawość, rozżalenie, wściekłość, zazdrość, złość, euforię, spokój itp. Każda emocja jest nam potrzebna.

Punktem wyjścia do radzenia sobie z emocjami jest zrozumienie, po co one w ogóle są. Warto jednak podkreślić i przy okazji obalić pewien mit: nie ma emocji pozytywnych i negatywnych. Niektórzy tak je kategoryzują, jednak wszystkie emocje z zasady są neutralne i tak samo ważne, ponieważ są elementem komunikacji. Nie możemy za pomocą racjonalnego myślenia decydować, czy będziemy czuć danę emocję, czy nie. Oznacza to, że nie możemy, np. w nowej dla nas sytuacji, sprawić za pomocą świadomego myślenia, że pojawi się konkretna emocja. Emocji nie da się wybierać, ponieważ nie możemy w życiu działać tylko na podstawie logicznego myślenia, ignorując stany emocjonalne.

Trafnie pisze o tym Agnieszka Stein (psycholog z ponad 20-letnim doświadczeniem): „Ludzki umysł przypomina człowieka, który jedzie na słoniu. Słoń to emocje, a kierujący nim człowiek to rozum. Można słoniem kierować albo dogadać się z nim, ale raczej nie da się z nim wygrać siłą ani zignorować tego, co słoń zamierza. A na piechotę zbyt daleko się nie zajdzie”.

Podstawową rolą emocji jest rozładowanie napięcia, które tworzy się wewnątrz naszego umysłu. Wyrażanie głośno emocji zmniejsza odczuwane strach, złość czy frustrację, a także daje wyraz szczęściu, co jeszcze bardziej potęguje pozytywne doznania. Radzenie sobie z emocjami to ważna umiejętność dla dobrego współżycia z innymi ludźmi. Pozwala zachować „profesjonalny dystans”, tym bardziej, kiedy mamy do czynienia z zarządzaniem innymi osobami.

Kontrola i rozumienie emocji wymaga pewnych „sztuczek”, czyli tego, co psychologowie określają mianem inteligencji emocjonalnej. Menedżer cechujący się jej wysokim poziomem potrafi czytać emocje swoje i innych, rozumieć je, właściwie reagować oraz wpływać na emocje innych. (…)

 Więcej na: https://www.sprzedaz-24.pl/artykul/dream-team,emocje-pod-kontrola-jak-sprawic-zeby-nie-przeszkadzaly-w-zarzadzaniu

 

 Krzysztof