Szkolenie „Siła Maksymalnej Efektywności”

„Siła maksymalnej efektywności” – to 16 godzinny program szkoleniowy on-line gdzie przez 4 tygodnie pod moim czujnym okiem będziemy pracować nad Waszą efektywnością!!! ?

NAUCZYSZ SIĘ!!

☑️ skutecznego podnoszenia swoich kompetencji, w oparciu o umiejętność nauczania się osób dorosłych,

☑️ jak wykonywać swój osobisty remanent czasu, by pokonać prokrastynację, wyznaczania celów krótko i długoterminowych wraz z opracowaniem ścieżki ich realizacji

☑️pracy narzędziami do skuteczniejszego zarządzania zadaniami i planowania na co dzień,

☑️ ustalania priorytetów w oparciu o sprawdzone narzędzia,

☑️ szybszego rozwiązywania problemów i podejmowania odpowiednich decyzji przy dużej ilości pracy,

☑️  zbudowania dobrych nawyków mających wpływ na Twoją efektywność.

Przedstawiam Wam ramowy harmonogram oraz zakres tematyczny, nad czym będę osobiście pracował z osobami jakie, już zainwestowały w swój rozwój.

Zobacz i zdecyduj, bo warto, a umiejętności zostaną Ci na zawsze!!!

RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

Spotkanie nr 1 – 04.01.2021 (16:00-20:00) O fundamentach efektywności osobistej – co, jak, dlaczego?

Spotkanie nr 2 – 11.01.2021 (16:00-20:00) O wyznaczaniu i realizacji celów – czyli sztuce początku skuteczności

Spotkanie nr 3 – 18.01.2021 (16:00-20:00) O zarządzaniu sobą w czasie – czyli jak wykonać remanent czasu

Spotkanie nr 4 – 25.01.2021 (16:00-20:00) O planowaniu i ustalaniu priorytetów – czyli budowanie dobrych nawyków efektywności

*Każda sesja odbędzie się z wykorzystaniem aplikacji Zoom i zostanie nagrana, byś mógł powracać do niej w każdej
chwili (wszystkie nagrania otrzymasz na zawsze);
• Wszystkie materiały ze szkolenia powiększone o dodatki otrzymasz drogą elektroniczną wraz ze wskazaną literaturą
uzupełniającą treści szkolenia;

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu wypełnij formularz REJESTRACJI!!!